top of page

Wśród pracujących zawodowo Polaków 65 proc. wskazuje symptomy wypalenia zawodowego.
* Badanie przeprowadzono przez UCE Researach i Syno Poland dla platformy ePsycholodzy.pl

 

Zastanawiasz się czy dotyczy Cię problem wypalenia zawodowego? Poniżej możesz znaleźć opis objawów i najczęściej odczuwanych symptomów.

Wykonaj krótki test, który pozwoli Ci zwrócić uwagę na charakterystyczne objawy.

* aby zdiagnozować syndrom wypalenia zawodowego udaj się do specjalisty

Wypalenie zawodowe

Z ang. burnout, to słowo, które powstało w latach 70 XX w. w USA.  W swoich badaniach Herbert  Freudenberg i Christina Maslach opisali objawy związane z fizycznym, emocjonalnym i psychicznym wyczerpaniem. Objawy te to:

 • ciągłe zmęczenie

 • kłopoty ze snem

 • bóle i sztywność mięśni

 • zaburzenia apetytu

 • brak energii

 • negatywne nastawienie do pracy

 • brak wiary we własne umiejętności

 • poczucie porażki i braku osiągnięć

 • kłopoty z koncentracją

 • rozchwianie emocjonalne

 • poczucie lęku i niepewności

 • płaczliwość

Dalsze obserwacje Herberta Freudenberger i Gail North pokazały, że wypalenie zawodowe nie pojawia się nagle. Można zauważyć pewne następujące po sobie fazy, charakterystyczne dla takiego procesu: 

 • Przymus udowodnienia, że jest się w stanie ze wszystkim uporać, ambicja i  zaangażowanie aby spełniać wysokie oczekiwania.

 • Zaniedbanie własnych potrzeb, odpoczynek i regeneracja przestają być istotne.

 • Wyparcie konfliktu, poprzez zaprzeczanie i obwinianie innych lub sytuacji.

 • Zmiana wartości, to co wcześniej było ważne jest teraz bez znaczenia, miarą  wartości jest praca.

 • Zaprzeczenie problemom  poprzez cynizm i agresję, brak tolerancji, atakowanie innych

 • Wycofanie z kontaktów społecznych, samotność, szukanie pocieszenia w używkach

 • Zmiany zachowania widoczne dla innych

 • Depersonalizacja, poczucie oderwania od własnej osoby

 • Wewnętrzna pustka, oczywiście wypełniana przez dalszą pracę

 • Depresja, poczucie obojętność, wyczerpanie, brak perspektyw na przyszłość.

 • Całkowitego wyczerpanie psychiczne, emocjonalne i fizyczne

Obecnie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-11 wypalenie zawodowe to syndrom  wynikający z przewlekłego stresu w miejscu pracy, który nie został skutecznie opanowany.

Charakteryzuje się trzema wymiarami:

 • uczucie wyczerpania

 • zwiększony dystans psychiczny od pracy lub poczucie negatywizmu lub cynizmu

 • zmniejszona skuteczność zawodowa.

Wypalenie zawodowe jest w tej klasyfikacji syndromem mogącym wpływać na zdrowie pracownika, jednak nie jest traktowane jako jednostką chorobowa.

Wykonaj nasz quiz

Burnout study

We offer a study of the level of occupational burnout among employees based on reliable psychological tests.

Prevention of occupational burnout

We build burnout prevention programs in accordance with the needs of the organization

Tools for employees and supervisors

We implement tools that allow employees to better cope with stress and actively counteract burnout.

Profilaktyka wypalenia zawodowego

Coping with stress

Tools and techniques to reduce stress

Relations

Relationships with relatives, quality and amount of time spent together.

Atmosphere at work

Good relations and work atmosphere. Support and assistance that can be requested

Clear goals

Clear goals, plans and priorities. The ability to see your successes and competences.

Rest

Being able and able to rest regularly so that the body can regenerate itself

Balance

Opportunity to build a life outside of work, fulfillment of passions, values and social roles.

bottom of page