top of page

Mental Health at Work First Aid

The training in psychological first aid is intended for leaders, managers, employees of HR departments and all those who have contact with other people in their work. During the training, participants will learn how to recognize and react to the first symptoms of a mental crisis or sudden  deterioration of well-being psychic.

In program

 • Models of well-being, mental health and crisis

 • Recognizing the symptoms of the employee's mental health deterioration

(including in remote work mode)

 • The most common causes of the crisis: professional burnout and stress, depression, anxiety, addictions

 • Talking to employees about mental health - goals and limitations

 • International standards of psychological first aid

 • Using the ALGEE schema

 • Referral to a specialist: Polish support system

 • Possible organizational actions in line with the company's mental health policy

Organization

- we conduct training in the form of online  and stationary (up to 15 people)

- duration is 1 day or 2 days  (6 or 12 hours)

-  in open and closed form

-  also available in English

- after the training, participants receive practical training materials 

- after the training, participants receive a certificate and the ability to use the logo

Feel free to contact us, we will be happy to answer all your questions and send you a detailed offer along with the training program.

Upcoming open trainings:

September 14, 2023

September 28, 2023

October 6,2023

October 13, 2023

Szkolenia dla pracowników:

Podstawy

wellbeing

 • teorie dobrostanu i zdrowia

 • podstawowe filary dobrostanu

 • czynniki obniżające dobrostan

 • praktyczne narzędzia wspierania zdrowia psychicznego

Radzenie sobie

ze stresem

 • stres i jego mechanizm

 • wpływ stresu na efektywność

 • źródła stresu w pracy

 • narzędzia obniżające poziom stresu

Neuro -różnorodność

 • rodzaje neuroróżnorodności

 • komunikacja z osobami atypowymi

 • wyzwania neuroróżnorodności

 • korzyści z neuroróżnorodności

Odporność psychiczna

 • odporność i rezyliencja

 • model odporności 4C

 • odporność a stres

 • podstawowe narzędzia i techniki budowania odporności psychicznej

Szkolenia dla managerów:

Wypalenie zawodowe

 • czym jest wypalenie zawodowe

 • przyczyny wypalenia

 • przeciwdziałanie wypaleniu

 • zadania i rola managera

Budowanie

relacji

 • specyfika relacji zawodowych

 • wpływ relacji na efektywność zawodową

 • rola komunikacji w relacjach

 • czynniki kluczowe w budowaniu relacji

 • narzędzia wzmacniania relacji

Komunikacja w zespole

 • podstawowa wiedza o komunikacji

 • komunikacja a relacje

 • błędy i bariery komunikacyjne

 • style komunikacji

 • feedback - fakty i mity

 • komunikacja w kryzysie

Pierwsza pomoc psychologiczna

 • rozpoznawanie symptomów kryzysu

 • źródła kryzysu psychicznego

 • zasady i standardy pierwszej pomocy psychologicznej

 • prowadzenie rozmów z pracownikami

The training in psychological first aid is intended for leaders, managers, employees of HR departments and all those who have contact with other people in their work. During the training, participants will learn how to recognize and react to the first symptoms of a mental crisis or sudden  deterioration of well-being psychic.

In program

 • Models of well-being, mental health and crisis

 • Recognizing the symptoms of the employee's mental health deterioration

(including in remote work mode)

 • The most common causes of the crisis: professional burnout and stress, depression, anxiety, addictions

 • Talking to employees about mental health - goals and limitations

 • International standards of psychological first aid

 • Using the ALGEE schema

 • Referral to a specialist: Polish support system

 • Possible organizational actions in line with the company's mental health policy

Organization

- we conduct training in the form of online  and stationary (up to 15 people)

- duration is 1 day or 2 days  (6 or 12 hours)

-  in open and closed form

-  also available in English

- after the training, participants receive practical training materials 

- after the training, participants receive a certificate and the ability to use the logo

Feel free to contact us, we will be happy to answer all your questions and send you a detailed offer along with the training program.

Upcoming open trainings:

September 14, 2023

September 28, 2023

October 6,2023

October 13, 2023

Szkolenie ze stresu było ciekawe, dowiedziałam się wielu pomocnych rzeczy i poznałam narzędzia do wprowadzenia w życie tej wiedzy

Iwona

Świetne szkolenie z komunikacji, bardzo przydatne jeśli chodzi o radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy

Aleksandra

Cieszę się, że wziąłem udział w szkoleniu o neuroróżnorodności. Teraz lepiej rozumiem kolegów w różnych projektach 

Kamil

Szkolenie z pierwszej pomocy psychologicznej jest dla mnie odkryciem. Idealnie pasuje do sytuacji, z którymi spotykam się na co dzień

Marzena

Prowadzenie

Kopia_zdjecie_Olga_edited.jpg

Olga Mac

psychoterapeuta, trener

Default-1.webp

Gabriela Gamrowska

psycholog, trener

Pawel_Tempczyk_zdjęcie.jpg

Paweł Tempczyk

psycholog, trener

1666545260559_edited.jpg

Karolina Lewandowska

logoterapeuta, trener, coach

bottom of page