top of page
psycholog

Olga Mac

psychologist, psychotherapist

Olga conducts psychological consultations and individual therapy in polish and english.  

She has experience in working with people with low mood and motivation. She is a specialist in coping with stress, building one's own effectiveness and motivating oneself to change and achievements.

He works in the field of Solution Focused Therapy (TSR), in his work he also uses the achievements of positive psychology -  focuses on the skills, achievements, strengths and goals of customers, accompanying them in change.

He also draws from the rich experience of sports psychology in achieving individual and team goals.

1666545260559_edited.jpg

Olga Mac

psychologist, psychotherapist

Olga conducts psychological consultations and individual therapy in polish and english.  

She has experience in working with people with low mood and motivation. She is a specialist in coping with stress, building one's own effectiveness and motivating oneself to change and achievements.

He works in the field of Solution Focused Therapy (TSR), in his work he also uses the achievements of positive psychology -  focuses on the skills, achievements, strengths and goals of customers, accompanying them in change.

He also draws from the rich experience of sports psychology in achieving individual and team goals.

 Света  (267).jpg

Lana Jurojc

philosopher, psychotherapist

Lana conducts Gestalt psychotherapy sessions in Russian and English. She has spent the last 9 years living abroad, which gives her the opportunity to easily open up to other cultures and problems that people face. Lana has experience working with panic attacks, toxic relationships, family conflicts, emotional burnout, increased anxiety, depression, stress and apathy. It focuses on working towards better understanding  client's feelings and desires; finding a resource to help you deal with problems on your own in the future and move through life with confidence. Moreover, it helps to stop obsessive and negative thoughts;  overcoming stress and focusing on the present moment.

Zrzut ekranu 2022-03-22 o 14.38.59.png

Valentyna Anisenko

psychologist, psychotherapist

Valentyna conducts consultations, individual therapy and support groups in Polish, Ukrainian and Russian. Works in the systemic trend.

She has experience in working with people experiencing crisis, depression, and depression. Supports clients in coping with stress and difficulties in establishing relationships.
He works with refugees from Belarus and Ukraine who experienced traumatic experiences and losses while fleeing the war. I also work as an assistant in a research study at the SWPS University in Warsaw.

Default.webp

dr Diana Muller-Siekierska

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim, studia doktoranckie w zakresie psychologii klinicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JPII, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.​ Jest certyfikowaną psychoterapeutką terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Jest również nauczycielką akademicką, badaczką i autorką kilkunastu publikacji naukowych i poradników. 


Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży oraz par, jak również konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne.  Pomaga osobom, które doświadczają problemów w relacjach, związkach, małżeństwie, w rodzinie,
mają trudności wynikające z niepełnosprawności czy przewlekłej choroby, doświadczają różnego rodzaju kryzysów, lęku, stresu, depresji czy trudności
w realizacji swoich celów.

Default_edited.jpg

Paulina Kurek

psycholog

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność - psychologia kliniczna.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, pracując w Instytucie Analiz Psychologicznych i Psychoterapii oraz Fundacji Uwolnienie i Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, gdzie prowadziła liczne projekty, szkolenia dla grup, konsultacje psychologiczne, opiniowała i diagnozowała. 


Swoje metody pracy dostosowuje każdorazowo do Klienta, jego historii, sytuacji osobistej i potrzeb. Dba o to, by każdy otrzymał nie tylko profesjonalną pomoc, ale także poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Wspiera osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości, u których dominuje pesymistyczne myślenie oraz zamartwianie się. Pracuje z osobami, które mają obniżony nastrój, pomaga,  w trudnościach w radzeniu sobie z przeżywanymi emocjami i stresem.

Default-1.webp

Gabriela Gamrowska

psycholog, psycholog diagnosta, psycholog sądowy

Jest absolwentką kierunku Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku psychologia sądowa. 

Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz diagnozowaniem (w tym spektrum autyzmu, ADHD, ODD i zaburzeń osobowości). 
Ma za sobą praktykę w CSK UMED w Łodzi na oddziale dziennym zaburzeń afektywnych i psychotycznych dla dorosłych, Poradni Synapsis w Warszawie oraz w Szpitalu im. M.Kopernika w Łodzi na oddziale ginekologii onkologicznej. 
Obszarem jej szczególnych zainteresowań są psychotraumatologia, psychoonkologia, seksuologia, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości oraz żałoba. 


Ciekawią ją nowoczesne podejścia do tematyki uzależnień i leczenia. W pracy koncentruje się na źródle problemu oraz na narracji Klienta. W zależności od sytuacji wykorzystuje elementy z terapii ciała Lowena, terapii Gestalt i CBT. 
Do każdego przypadku podchodzi dociekliwie i w indywidualny sposób.

 

Prowadzę również sesje MBSR Mindfulness (Redukcja Stresu Oparta na Uważności) oraz warsztaty dotyczące kompetencji społecznych i radzenia sobie ze stresem. 

b9e530_4c386efe7b7e4a34b0b2a3b3851cfc73~mv2_edited_edited.png

Agata Mazur

psycholog, terapeuta

Agata z wykształcenia jestem psychologiem, studia magisterskie ukończyła w SWPS w Warszawie. Obecnie jest słuchaczką czteroletniego Studium Profesjonalnej Psychoterapii prowadzonego przez zespół szkoleniowy CTK w Łodzi oraz doświadczonych psychoterapeutów i superwizorów EBTA (European Brief Therapy Association). Jej praca poddawana jest systematycznej superwizji.

Doświadczenie zdobywała pracując w placówkach oświatowych z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami dorosłymi w Centrum Zdrowia Psychicznego w Płocku, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym. Jest członkiem PTPSR, systematycznie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach.

W pracy terapeutycznej pomaga osobom potrzebującym wsparcia w różnych obszarach życia,  odczuwających lęk, stres, cierpiącym z powodu zaburzeń nastroju, depresji lub doświadczających trudności w relacjach. W trakcie spotkań wspólnie poszukuje zasobów Klienta - odczuć, przekonań, umiejętności, pomocnych w życiu.​ Wspiera osoby, które chciałyby, aby towarzyszyć im  w sprecyzowaniu i dotarciu do celu, wypracowaniu optymalnej drogi w jego osiągnięciu, wydobywaniu, uświadomieniu zasobów osobistych, pomocnych w rozwiązaniu problemu.

unnamed-2.jpg

Wojciech Jurojc

trainer, coach

Wojtek conducts breathing sessions and workshops for people experiencing stress, fear and burnout both at work and in private life. He is a breath coach and mental heath specialist. He uses his 12 years of experience in exploring other cultures (60 countries visited, 5 years in Asia) and working in a corporate environment in Asia and Europe. It mixes the approaches of Western and Eastern cultures, combining mental health with business. He works individually and with business clients.

Pawel_Tempczyk_zdjęcie.jpg

Paweł Tempczyk

psychologist, personal development trainer, coach, university lecturer

Paweł is a psychologist and personal development trainer, group coach, leader of Laughter Yoga International, diagnostician and co-creator of the online personality test  PERSO.IN  and a certified dolphin therapist (Dobra Wioska Foundation).

Currently, he works at two universities (the University of Economics and Humanities and the WSB University). He conducts classes in Polish and English on presentations and public speeches, interpersonal training,
  training critical thinking, training assertiveness and coping with stress,  and self-presentation and public speaking. He also conducts dolphin therapy sessions for children and young adults with Down syndrome, autism spectrum disorders, and others. in Turkey.
 

He coordinated and co-led the DEMOcrisis project and the series of Intercultural Dialogue Across Borders webinars organized by the French organization AMSED

bottom of page